Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2017

Löntagarnas medianlön högst inom informations- och kommunikationsverksamhet

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 2 963 euro i månaden år 2015. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet hade den högsta medianlönen, dvs. 3 944 euro. Totallönerna innehåller utöver grundlönen alla lönetillägg, övertidsersättningar och naturaförmåner, men inte resultatpremier eller semesterpenning. Totallönerna anges i bruttobelopp.

Medianen för heltidsanställda löntagares totallöner inom de mest centrala näringsgrenarna (näringsgrensindelningen 2008) år 2015

Medianen för heltidsanställda löntagares totallöner inom de mest centrala näringsgrenarna (näringsgrensindelningen 2008) år 2015

Källa: Lönestrukturstatistik 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2017-04-06_tie_001_sv.html