Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.10.2012

Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 3 111 euroa ja mediaaniansio 2 776 euroa. Palkansaajien tuntiansio oli keskimäärin 18,35 euroa tunnissa ja mediaaniansio oli 16,17 euroa. Mediaaniansiossa erittäin suurten ansioiden vaikutus arvoon on keskiarvoa pienempi ja luku kuvaa näin paremmin keskimääräisen palkansaajan ansiotasoa.

Palkansaajat olivat parhaiten palkattuja valtionsektorilla, tuntiansion ollessa 21,65 euroa tunnissa. Yksityisellä sektorilla tuntiansio oli keskimäärin 18,70 euroa ja kuntasektorilla 16,84 euroa. Valtion korkeaa palkkatasoa selittää palkansaajarakenne. Valtio on työnantajanasektorina pieni ja palkansaajien tehtävät ovat pääasiassa erityisasiantuntijatehtäviä. Ammattiryhmittäinen tarkastelu parantaa sektoreiden välisen palkkatason vertailtavuutta. Useissa ammattiryhmissä yksityisen sektorin palkansaajat ovat parhaiten palkattuja. Kunnan palkansaajat ovat kaikissa ammattiryhmissä heikoiten palkattuja.

Tuntiansiot ammattiryhmittäin vuonna 2011

Ammattiluokitus Kokonaisansion keskiarvo, euroa/tunti
Yhteensä Yksityinen sektori Valtio Kunta
Ammatit yhteensä 18,35 18,70 21,65 16,84
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 34,67 35,67 1) 38,57 29,67
2 Erityisasiantuntijat 24,63 26,17 25,50 22,04
3 Asiantuntijat 19,15 20,22 19,67 16,58
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 15,47 15,74 16,07 13,92
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 13,79 13,72 18,60 13,62
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 13,28 12,10 15,87 13,43
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 16,75 16,85 16,92 14,59
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 16,66 16,73 15,95 13,78
9 Muut työntekijät 12,46 12,67 13,43 11,91
0 Sotilaat 22,45 22,45
1) Yritysten ylin johto puuttuu

Ikäryhmittäisessä vertailussa 40-44-vuotiaiden ikäryhmä on kaikilla työnantajasektoreilla keskimäärin parhaiten palkattu ikäryhmä kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioita vertailtaessa. On myös huomattava, että kyseinen ikäryhmä on taitekohta, jonka jälkeen ansiot alkavat ikäryhmissä keskimäärin alentua. Ainoastaan valtiosektorilla juuri eläkeiän kynnyksellä olevilla ansiot näyttäisivät jyrkästi nousevan.

Palkansaajien mediaaniansiot ikäryhmittäin vuonna 2011

Palkansaajien mediaaniansiot ikäryhmittäin vuonna 2011

Julkaistut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.


Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2012-10-19_tie_001_fi.html