Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2008 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/månad
Antal Genomsnitt Desil 1   Medianen Decil 9  
Totalt 1 438 034 2 876 1 826 2 551 4 287
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 5 230 2 363 1 746 2 253 3 044
B Utvinning av mineral 5 473 2 846 1 990 2 615 3 990
C Tillverkning 279 352 3 016 1 956 2 738 4 392
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 234 3 381 2 211 3 095 4 890
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 8 363 2 689 1 876 2 491 3 730
F Byggverksamhet 91 812 2 855 1 945 2 648 3 979
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 146 396 2 797 1 707 2 370 4 421
H Transport och magasinering 69 086 2 684 1 927 2 446 3 711
I Hotell- och restaurangverksamhet 35 446 2 152 1 631 1 998 2 796
J Informations- och kommunikationsverksamhet 63 622 3 713 2 233 3 424 5 435
K Finans- och försäkringsverksamhet 36 600 3 549 2 200 2 909 5 653
L Fastighetsverksamhet 10 713 3 047 1 756 2 594 4 836
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 78 741 3 291 1 990 2 950 5 006
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 57 950 2 292 1 544 2 052 3 220
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 112 659 2 995 1 987 2 690 4 429
P Utbildning 120 862 3 094 1 923 3 060 4 262
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 252 424 2 534 1 808 2 288 3 236
R Kultur, nöje och fritid 20 217 2 562 1 790 2 306 3 566
S Annan serviceverksamhet 32 822 2 488 1 495 2 202 3 765
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 32 .. .. .. ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges

Källa: Lönestrukturstatistik 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008, Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2008 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tau_002_sv.html