Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2008 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/månad
Antal Genomsnitt Desil 1   Medianen Decil 9  
Totalt 1 438 034 2 876 1 826 2 551 4 287
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 5 230 2 363 1 746 2 253 3 044
B Utvinning av mineral 5 473 2 846 1 990 2 615 3 990
C Tillverkning 279 352 3 016 1 956 2 738 4 392
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 234 3 381 2 211 3 095 4 890
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 8 363 2 689 1 876 2 491 3 730
F Byggverksamhet 91 812 2 855 1 945 2 648 3 979
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 146 396 2 797 1 707 2 370 4 421
H Transport och magasinering 69 086 2 684 1 927 2 446 3 711
I Hotell- och restaurangverksamhet 35 446 2 152 1 631 1 998 2 796
J Informations- och kommunikationsverksamhet 63 622 3 713 2 233 3 424 5 435
K Finans- och försäkringsverksamhet 36 600 3 549 2 200 2 909 5 653
L Fastighetsverksamhet 10 713 3 047 1 756 2 594 4 836
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 78 741 3 291 1 990 2 950 5 006
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 57 950 2 292 1 544 2 052 3 220
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 112 659 2 995 1 987 2 690 4 429
P Utbildning 120 862 3 094 1 923 3 060 4 262
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 252 424 2 534 1 808 2 288 3 236
R Kultur, nöje och fritid 20 217 2 562 1 790 2 306 3 566
S Annan serviceverksamhet 32 822 2 488 1 495 2 202 3 765
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 32 .. .. .. ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges

Källa: Lönestrukturstatistik 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008, Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2008 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tau_002_sv.html