Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2007

Vain 35 prosenttia kuntasektorin palkansaajista yltää kunta-alan keskimääräiseen ansiotasoon

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 2 634 euroa ja mediaaniansio1 2 344 euroa. Keskimääräisen ansion ja mediaaniansion ero oli suurin kuntasektorin palkansaajilla, 13 prosenttia. Yksityisellä sektorilla ero oli 12 prosenttia ja valtion palkansaajilla 11 prosenttia. Vuonna 2006 naisten keskimääräiset ansiot olivat miesten keskimääräisistä ansioista 80,2 prosenttia. Mediaaniansioilla mitattuna sukupuolten välinen palkkaero oli 80,9 prosenttia. Keskiansion ja mediaaniansion suhteen erot johtuvat palkansaajarakenteiden eroista eri sektoreilla.

Vuonna 2006 kaikista kokoaikaisista palkansaajista 10 prosenttia ansaitsi enemmän kuin 3 880 euroa ja vastaavasti 10 prosenttia vähemmän kuin 1 693 euroa. Ylimmän ja alimman desiilin ansioero kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 3 prosenttiyksikköä. Desiilien välinen ansioero kasvoi eniten yksityisellä sektorilla, 5 prosenttiyksikköä. Valtion palkansaajilla ansioero kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttiyksikköä, kun taas kuntasektorilla desiilien välinen ansioero pysyi lähes samana. Suurin osa ansiokehityseroista selittyy eri suuruisilla sopimuskorotuksilla, talouden suhdannetilanteella sekä palkansaajarakenteessa tapahtuneilla muutoksilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi mahdollisilta yli- ja lisätyöajoilta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia tulospalkkioita.

Kuukausiansion keskiarvon ja mediaanin ero eri työnantajasektoreilla sukupuolen mukaan vuonna 2006

Kokoaikaisten palkansaajien jakautuminen kuukausiansioiden mukaan eri työnantajasektoreilla vuonna 2006

1 50 prosenttia palkansaajista ansaitsee enemmän kuin mediaaniansio ja vastaavasti 50 prosenttia palkansaajista mediaaniansiota vähemmän.

Lähde: Palkkarakenne 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Kaisa Salli (09) 1734 2580, palkkarakenne.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2006/pra_2006_2007-11-16_tie_001.html