Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över post- och smågodsbefordran (31.12.2009) (30.9.2010)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över post- och smågodsbefordran fr.o.m. statistikåret 2009. Centrala uppgifter i statistiken över post- och smågodsbefordran har publicerats årligen på statistikens webbsidor. Gamla offentliggöranden finns tillgängliga på webbsidorna. Motsvarande uppgifter kan inte längre fås från Statistikcentralen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Post- och smågodsbefordran [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pos/index_sv.html