Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Vid beräkningen av produktionen av tjänster börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster

Vid beräkningen av produktionen av tjänster, dvs. volymen, börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster istället för som nu kvartalsmaterialet. Månadsmaterialet börjar användas vid deflateringen av omsättningen fr.o.m. uppgifterna för januari 2020.

Ändringen har ingen betydande inverkan på konjunkturbilden för någon näringsgren. Uppgifterna för tidigare år beräknas fortsättningsvis med hjälp av kvartalsmaterialet för producentprisindexet för tjänster. I och med förnyelsen revideras uppgiften om volymens säsongsvariation särskilt inom näringsgrenarna 50 Sjötransport och 55 Hotell- och logiverksamhet, vilket under övergångsperioden missvisande kan synas som konjunkturvariationer inom dessa näringsgrenar.


Senast uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2020-04-14_uut_001_sv.html