Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2021

Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna i november 2021 med 13,9 procent jämfört med november 2020. Till utvecklingen bidrog det exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen inom service branschen, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen inom service branschen, %

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och de publiceras med en månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/11/plv_2021_11_2021-12-30_tie_001_sv.html