Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2020 11/2020-01/2021 02-04/2021 05-07/2021 01-07/2021 07/2021
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -9,7 -9,9 0,0 14,7 4,5 12,5
Volym -7,1 -7,9 -1,5 12,1 3,0 11,2
H Transport och magasinering Omsättning -22,7 -21,0 -3,1 14,2 0,9 13,5
Volym -18,6 -19,4 -7,2 6,3 -4,0 6,2
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -23,1 -38,1 -15,1 36,1 2,1 20,4
Volym -22,7 -38,6 -17,4 34,1 0,1 19,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 1,8 3,1 4,3 10,0 6,5 9,3
Volym 3,9 4,7 4,4 9,4 6,8 8,4
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 0,3 1,3 3,0 6,3 4,2 4,6
Volym -0,7 0,5 1,5 5,1 3,0 3,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning -2,6 -1,5 2,4 17,0 7,8 15,8
Volym -3,0 -0,4 1,2 15,8 6,6 13,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning -9,6 -11,8 0,6 16,6 5,2 14,0
Volym -7,3 -9,3 -0,3 12,3 3,7 11,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -20,5 -29,1 -12,6 24,7 -3,2 14,6
S Annan serviceverksamhet Omsättning -4,3 -6,3 4,3 12,1 6,0 7,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/07/plv_2021_07_2021-09-14_tau_001_sv.html