Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, november

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2020 11/2020-01/2021 02-04/2021 05-07/2021 01-07/2021 07/2021
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -9,7 -9,9 0,0 14,7 4,5 12,5
Volym -7,1 -7,9 -1,5 12,1 3,0 11,2
H Transport och magasinering Omsättning -22,7 -21,0 -3,1 14,2 0,9 13,5
Volym -18,6 -19,4 -7,2 6,3 -4,0 6,2
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -23,1 -38,1 -15,1 36,1 2,1 20,4
Volym -22,7 -38,6 -17,4 34,1 0,1 19,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 1,8 3,1 4,3 10,0 6,5 9,3
Volym 3,9 4,7 4,4 9,4 6,8 8,4
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 0,3 1,3 3,0 6,3 4,2 4,6
Volym -0,7 0,5 1,5 5,1 3,0 3,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning -2,6 -1,5 2,4 17,0 7,8 15,8
Volym -3,0 -0,4 1,2 15,8 6,6 13,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning -9,6 -11,8 0,6 16,6 5,2 14,0
Volym -7,3 -9,3 -0,3 12,3 3,7 11,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -20,5 -29,1 -12,6 24,7 -3,2 14,6
S Annan serviceverksamhet Omsättning -4,3 -6,3 4,3 12,1 6,0 7,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/07/plv_2021_07_2021-09-14_tau_001_sv.html