Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-05-12)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2020 -9,0 -9,6 -0,6
11/2020 -8,8 -8,8 0,0
12/2020 -10,8 -10,3 0,5
01/2021 -10,5 -9,7 0,8
02/2021 -8,4 -8,1 0,3
H Transport och magasinering 10/2020 -22,0 -22,2 -0,2
11/2020 -19,1 -19,4 -0,3
12/2020 -20,8 -22,4 -1,6
01/2021 -22,1 -21,3 0,8
02/2021 -16,2 -15,5 0,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 10/2020 -33,9 -29,1 4,8
11/2020 -36,7 -35,9 0,8
12/2020 -49,0 -40,4 8,6
01/2021 -38,8 -38,1 0,7
02/2021 -37,9 -37,1 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10/2020 2,8 1,4 -1,4
11/2020 4,4 3,4 -1,0
12/2020 2,9 2,4 -0,5
01/2021 2,1 4,5 2,4
02/2021 2,8 1,9 -0,9
L=68 Fastighetsverksamhet 10/2020 1,4 -2,3 -3,7
11/2020 0,8 -0,4 -1,2
12/2020 0,0 2,3 2,3
01/2021 2,8 2,5 -0,3
02/2021 0,9 0,5 -0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10/2020 1,7 1,3 -0,4
11/2020 -0,6 0,2 0,8
12/2020 -1,7 -1,3 0,4
01/2021 -0,7 -1,2 -0,5
02/2021 1,1 1,7 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10/2020 -9,4 -9,8 -0,4
11/2020 -10,3 -9,4 0,9
12/2020 -11,0 -12,8 -1,8
01/2021 -13,3 -13,2 0,1
02/2021 -11,5 -10,5 1,0
R Kultur, nöje och fritid 10/2020 -14,0 -18,3 -4,3
11/2020 -19,0 -22,2 -3,2
12/2020 -32,3 -31,7 0,6
01/2021 -28,5 -29,4 -0,9
02/2021 -28,4 -26,8 1,6
S Annan serviceverksamhet 10/2020 -4,6 -5,8 -1,2
11/2020 -6,7 -4,2 2,5
12/2020 -9,7 -8,3 1,4
01/2021 -4,5 -5,8 -1,3
02/2021 -6,7 -7,9 -1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
H Transport och magasinering 2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
R Kultur, nöje och fritid 2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
S Annan serviceverksamhet 2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/03/plv_2021_03_2021-05-12_rev_001_sv.html