Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Publicerad: 30.4.2021

Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna minskade i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna i mars 2021 med 3,7 procent jämfört med mars 2020. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen inom service branschen, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen inom service branschen, %

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och de publiceras med en månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/03/plv_2021_03_2021-04-30_tie_001_sv.html