Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom service branschen

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 12/2020-02/2021 02/2021
-13,9 -11,9 -9,2 -10,0 -9,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom service branschen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/02/plv_2021_02_2021-03-31_tau_001_sv.html