Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-07-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 12/2019 2,1 1,9 -0,2
01/2020 4,0 3,9 -0,1
02/2020 1,6 1,2 -0,4
03/2020 -6,2 -5,6 0,6
04/2020 -16,9 -15,4 1,5
H Transport och magasinering 12/2019 1,1 1,3 0,2
01/2020 2,7 1,1 -1,6
02/2020 -1,3 -2,7 -1,4
03/2020 -12,5 -13,5 -1,0
04/2020 -28,0 -26,6 1,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 12/2019 6,0 2,7 -3,3
01/2020 4,7 5,2 0,5
02/2020 1,0 3,4 2,4
03/2020 -35,4 -33,7 1,7
04/2020 -68,2 -64,2 4,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 12/2019 3,7 6,3 2,6
01/2020 5,3 6,1 0,8
02/2020 4,0 4,3 0,3
03/2020 2,6 2,3 -0,3
04/2020 0,4 2,9 2,5
L=68 Fastighetsverksamhet 12/2019 3,6 -0,2 -3,8
01/2020 3,5 3,6 0,1
02/2020 4,7 3,2 -1,5
03/2020 2,5 3,2 0,7
04/2020 0,6 -2,4 -3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 12/2019 -0,1 -1,0 -0,9
01/2020 4,0 5,0 1,0
02/2020 3,9 3,4 -0,5
03/2020 2,3 5,2 2,9
04/2020 -5,0 -3,2 1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12/2019 2,5 2,6 0,1
01/2020 4,1 3,8 -0,3
02/2020 3,5 1,9 -1,6
03/2020 -3,7 -2,9 0,8
04/2020 -15,2 -15,4 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 12/2019 -2,9 -4,1 -1,2
01/2020 0,9 1,7 0,8
02/2020 -3,1 -1,4 1,7
03/2020 -24,1 -21,2 2,9
04/2020 -40,9 -40,5 0,4
S Annan serviceverksamhet 12/2019 0,4 1,1 0,7
01/2020 4,8 3,1 -1,7
02/2020 1,5 0,2 -1,3
03/2020 -7,0 -10,3 -3,3
04/2020 -18,1 -22,0 -3,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2016 -0,9 0,9
2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2016 -0,3 0,5
2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 2016 -0,7 0,8
2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2016 -0,6 0,8
2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2016 -1,4 1,4
2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2016 -2,0 2,0
2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2016 -1,0 1,0
2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
R Kultur, nöje och fritid 2016 -0,7 0,8
2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
S Annan serviceverksamhet 2016 -0,8 0,9
2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/05/plv_2020_05_2020-07-14_rev_001_sv.html