Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-06-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 11/2019 2,8 1,8 -1,0
12/2019 2,1 1,9 -0,2
01/2020 4,0 4,4 0,4
02/2020 1,6 1,8 0,2
03/2020 -6,2 -4,8 1,4
H Transport och magasinering 11/2019 -0,7 -2,4 -1,7
12/2019 1,1 1,1 0,0
01/2020 2,7 1,2 -1,5
02/2020 -1,3 -2,2 -0,9
03/2020 -12,5 -13,0 -0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 11/2019 4,1 5,9 1,8
12/2019 6,0 2,6 -3,4
01/2020 4,7 6,1 1,4
02/2020 1,0 4,2 3,2
03/2020 -35,4 -32,8 2,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11/2019 4,4 1,6 -2,8
12/2019 3,7 6,2 2,5
01/2020 5,3 6,6 1,3
02/2020 4,0 4,8 0,8
03/2020 2,6 2,8 0,2
L=68 Fastighetsverksamhet 11/2019 5,4 4,6 -0,8
12/2019 3,6 -0,6 -4,2
01/2020 3,5 4,4 0,9
02/2020 4,7 3,7 -1,0
03/2020 2,5 4,4 1,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11/2019 4,0 4,3 0,3
12/2019 -0,1 -0,5 -0,4
01/2020 4,0 5,7 1,7
02/2020 3,9 4,5 0,6
03/2020 2,3 6,5 4,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11/2019 4,1 3,4 -0,7
12/2019 2,5 2,6 0,1
01/2020 4,1 4,4 0,3
02/2020 3,5 2,4 -1,1
03/2020 -3,7 -2,4 1,3
R Kultur, nöje och fritid 11/2019 -1,0 -0,8 0,2
12/2019 -2,9 -4,7 -1,8
01/2020 0,9 1,6 0,7
02/2020 -3,1 -1,2 1,9
03/2020 -24,1 -20,6 3,5
S Annan serviceverksamhet 11/2019 3,5 0,3 -3,2
12/2019 0,4 1,4 1,0
01/2020 4,8 4,3 -0,5
02/2020 1,5 1,4 -0,1
03/2020 -7,0 -8,4 -1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2016 -0,9 0,9
2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2016 -0,3 0,5
2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 2016 -0,7 0,8
2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2016 -0,6 0,8
2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2016 -1,4 1,4
2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2016 -2,0 2,0
2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2016 -1,0 1,0
2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
R Kultur, nöje och fritid 2016 -0,7 0,8
2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
S Annan serviceverksamhet 2016 -0,8 0,9
2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/04/plv_2020_04_2020-06-15_rev_001_sv.html