Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2018-02/2019 03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 01-11/2019 11/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,8 4,9 4,6 4,1 4,5 2,8
Volym 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 2,2
H Transport och magasinering Omsättning 4,0 4,3 2,9 1,2 2,9 -0,7
Volym 1,1 0,9 0,6 0,0 0,6 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 3,7 4,5 5,6 6,5 5,3 4,1
Volym 0,9 2,2 3,7 4,5 3,1 3,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 5,0 6,5 6,4 5,9 6,3 4,4
Volym 4,4 4,7 4,8 4,2 4,7 3,2
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 7,3 4,9 4,0 5,4 4,8 5,4
Volym 5,4 3,5 2,0 4,0 3,2 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,0 4,9 5,1 3,9 4,8 4,0
Volym 3,8 3,3 3,4 3,3 3,4 2,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,1 5,6 6,4 5,6 5,8 4,1
Volym 5,1 5,3 5,5 4,7 5,2 3,7
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -1,7 0,6 0,5 1,4 0,3 -1,0
S Annan serviceverksamhet Omsättning 4,7 4,4 5,5 3,6 4,6 3,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/11/plv_2019_11_2020-01-14_tau_001_sv.html