Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.10.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 5,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,3 procent under maj–juli jämfört med motsvarande period året innan. Alla servicenäringar visade en tillväxt. Utvecklingen var kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+8,7 %). Också juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+7,3 %) samt fastighetsverksamhet (+6,1 %) uppnådde en god tillväxt. Den måttligaste ökningen av omsättningen visade näringsgrenen annan serviceverksamhet (+1,8 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/07/plv_2018_07_2018-10-15_tie_001_sv.html