Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Omsättning inom servicebranschen 2015, december

2015
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik