Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-12-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 04/2015 3,7 2,8 -0,9
05/2015 2,2 1,7 -0,5
06/2015 4,7 3,7 -1,0
07/2015 4,9 4,4 -0,5
08/2015 2,6 2,4 -0,2
H Transport och magasinering 04/2015 -1,3 -1,7 -0,4
05/2015 -2,7 -3,0 -0,3
06/2015 1,4 1,1 -0,3
07/2015 0,9 1,0 0,1
08/2015 -0,1 -0,4 -0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 04/2015 1,3 1,8 0,5
05/2015 0,6 0,8 0,2
06/2015 3,3 2,4 -0,9
07/2015 5,0 4,4 -0,6
08/2015 3,6 3,0 -0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 04/2015 10,4 9,6 -0,8
05/2015 6,8 6,6 -0,2
06/2015 8,5 8,3 -0,2
07/2015 9,5 9,0 -0,5
08/2015 0,3 0,1 -0,2
L=68 Fastighetsverksamhet 04/2015 4,1 2,7 -1,4
05/2015 2,7 1,4 -1,3
06/2015 -0,7 -2,9 -2,2
07/2015 4,8 4,2 -0,6
08/2015 3,7 3,3 -0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 04/2015 6,5 4,1 -2,4
05/2015 3,6 2,3 -1,3
06/2015 8,2 6,3 -1,9
07/2015 9,8 7,7 -2,1
08/2015 8,9 8,5 -0,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 04/2015 3,0 2,3 -0,7
05/2015 0,7 0,6 -0,1
06/2015 5,2 4,0 -1,2
07/2015 5,0 4,7 -0,3
08/2015 5,1 5,0 -0,1
R Kultur, nöje och fritid 04/2015 1,3 1,2 -0,1
05/2015 11,9 11,4 -0,5
06/2015 8,3 7,8 -0,5
07/2015 0,9 0,4 -0,5
08/2015 3,0 3,3 0,3
S Annan serviceverksamhet 04/2015 -0,9 -1,7 -0,8
05/2015 -1,8 -3,0 -1,2
06/2015 6,5 4,4 -2,1
07/2015 3,1 2,3 -0,8
08/2015 0,7 0,6 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Transport och magasinering 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Annan serviceverksamhet 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/09/plv_2015_09_2015-12-15_rev_001_sv.html