Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2014 11/14-01/15 02-04/2015 05-07/2015 01-07/2015 07/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,0 3,0 4,2 3,6 3,5 4,9
H Transport och magasinering 0,1 -1,5 -0,2 -0,2 -0,7 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,9 0,1 1,7 2,9 2,2 5,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 13,4 9,4 13,0 8,0 10,3 9,5
L=68 Fastighetsverksamhet 3,4 6,0 2,4 1,2 1,5 4,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,6 2,4 5,1 6,1 4,8 9,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,4 1,2 2,4 3,4 2,5 5,0
R Kultur, nöje och fritid 4,9 4,7 3,8 6,9 6,1 0,9
S Annan serviceverksamhet 0,7 -0,2 -1,0 2,1 0,2 3,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/07/plv_2015_07_2015-10-14_tau_001_sv.html