Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-10-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 02/2015 5,5 3,5 -2,0
03/2015 7,3 6,2 -1,1
04/2015 3,7 2,9 -0,8
05/2015 2,2 1,7 -0,5
06/2015 4,7 4,1 -0,6
H Transport och magasinering 02/2015 -0,5 -1,8 -1,3
03/2015 3,1 2,7 -0,4
04/2015 -1,3 -1,7 -0,4
05/2015 -2,7 -3,0 -0,3
06/2015 1,4 1,3 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 02/2015 6,1 3,1 -3,0
03/2015 1,8 1,1 -0,7
04/2015 1,3 1,1 -0,2
05/2015 0,6 0,4 -0,2
06/2015 3,3 3,1 -0,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 02/2015 14,6 13,0 -1,6
03/2015 17,2 16,1 -1,1
04/2015 10,4 9,9 -0,5
05/2015 6,8 6,8 0,0
06/2015 8,5 8,0 -0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 02/2015 3,7 1,4 -2,3
03/2015 5,0 3,0 -2,0
04/2015 4,1 2,8 -1,3
05/2015 2,7 1,5 -1,2
06/2015 -0,7 -2,2 -1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 02/2015 5,9 2,9 -3,0
03/2015 9,9 7,7 -2,2
04/2015 6,5 4,2 -2,3
05/2015 3,6 2,4 -1,2
06/2015 8,2 7,1 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 02/2015 2,6 0,7 -1,9
03/2015 5,4 4,4 -1,0
04/2015 3,0 2,2 -0,8
05/2015 0,7 0,4 -0,3
06/2015 5,2 4,9 -0,3
R Kultur, nöje och fritid 02/2015 11,7 9,6 -2,1
03/2015 0,9 0,9 0,0
04/2015 1,3 1,2 -0,1
05/2015 11,9 11,6 -0,3
06/2015 8,3 8,4 0,1
S Annan serviceverksamhet 02/2015 0,2 -2,5 -2,7
03/2015 2,1 1,0 -1,1
04/2015 -0,9 -1,6 -0,7
05/2015 -1,8 -2,2 -0,4
06/2015 6,5 5,3 -1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Transport och magasinering 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Annan serviceverksamhet 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/07/plv_2015_07_2015-10-14_rev_001_sv.html