Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Publicerad: 12.9.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 1,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,9 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 1,7 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under andra kvartalet utvecklades omsättningen mest gynnsamt i företag inom informations- och kommunikationsverksamhet, där omsättningen ökade med 6,7 procent från motsvarande period året innan. Ökningen var snabb också inom kultur, nöje och fritid, som visade en ökning av omsättningen med 5,3 procent från motsvarande period året innan. Också inom fastighetsverksamhet var tillväxten god under april-juni och omsättningen ökade med 4,4 procent från motsvarande period året innan.

Inom transport och magasinering var utvecklingen av omsättningen alltjämt svagast och omsättningen minskade med 1,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Utvecklingen av omsättningen var negativ också inom annan serviceverksamhet, där omsättningen minskade med 0,3 procent samt inom hotell- och restaurangverksamhet, där omsättningen minskade med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/06/plv_2014_06_2014-09-12_tie_001_sv.html