Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december–februari med 2,3 procent jämfört med ett år tidigare

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,3 procent under december–februari jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,9 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under december–februari var omsättningsutvecklingen gynnsam inom alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna med undantag av transport och magasinering, där omsättningen minskade med 0,5 procent från motsvarande period ett år tidigare.


Snabbast ökade omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet, dvs. med 5,0 procent från ett år tidigare. I företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade omsättningen med 4,7 procent. Tillväxten var svagast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, där omsättningen ökade med bara 0,1 procent, samt inom hotell- och restaurangverksamhet, där omsättningen ökade med 1,1 procent från motsvarande period ett år tidigare.

Omsättning inom servicebranschen ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatstik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts för omsättning inom servicebranschen i maj 2014. Mera information finns på sidan Ändringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670 , Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/02/plv_2014_02_2014-05-15_tie_001_sv.html