Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-05-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 09/2013 1,9 1,6 -0,3
10/2013 -0,1 -0,5 -0,4
11/2013 -0,4 -0,9 -0,5
12/2013 2,2 1,6 -0,6
01/2014 3,0 2,3 -0,7
H Transport och magasinering 09/2013 -0,1 -0,6 -0,5
10/2013 -1,9 -2,4 -0,5
11/2013 -3,9 -4,4 -0,5
12/2013 0,9 0,5 -0,4
01/2014 -1,0 -1,5 -0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 09/2013 0,3 0,1 -0,2
10/2013 0,6 -0,1 -0,7
11/2013 2,5 2,1 -0,4
12/2013 1,1 1,2 0,1
01/2014 2,1 2,0 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 09/2013 0,3 0,0 -0,3
10/2013 2,5 2,2 -0,3
11/2013 -0,2 -0,5 -0,3
12/2013 6,2 5,0 -1,2
01/2014 5,7 5,0 -0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 09/2013 3,5 3,1 -0,4
10/2013 0,4 -0,5 -0,9
11/2013 0,0 -1,0 -1,0
12/2013 -1,1 -2,9 -1,8
01/2014 9,6 8,6 -1,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 09/2013 6,0 4,4 -1,6
10/2013 -0,5 -1,4 -0,9
11/2013 -0,1 -1,2 -1,1
12/2013 4,8 4,4 -0,4
01/2014 5,0 3,8 -1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 09/2013 1,9 2,4 0,5
10/2013 0,8 0,8 0,0
11/2013 -0,2 0,0 0,2
12/2013 -2,1 -1,8 0,3
01/2014 1,1 0,6 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 09/2013 6,6 6,5 -0,1
10/2013 -1,2 -0,8 0,4
11/2013 15,9 16,2 0,3
12/2013 2,9 2,9 0,0
01/2014 1,5 0,3 -1,2
S Annan serviceverksamhet 09/2013 4,1 9,1 5,0
10/2013 -1,1 -0,7 0,4
11/2013 -2,4 -2,2 0,2
12/2013 1,4 2,9 1,5
01/2014 3,0 2,2 -0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
R Kultur, nöje och fritid 2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
S Annan serviceverksamhet 2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670 , Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/02/plv_2014_02_2014-05-15_rev_001_sv.html