Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-09-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2013 6,1 4,7 -1,4
02/2013 0,2 -0,8 -1,0
03/2013 -2,2 -2,6 -0,4
04/2013 5,8 4,9 -0,9
05/2013 1,7 1,6 -0,1
H Transport och magasinering 01/2013 5,5 4,1 -1,4
02/2013 -1,6 -1,6 0,0
03/2013 -5,2 -5,0 0,2
04/2013 3,6 3,1 -0,5
05/2013 -0,1 0,0 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 01/2013 2,4 1,2 -1,2
02/2013 1,6 0,4 -1,2
03/2013 -1,5 -2,3 -0,8
04/2013 3,1 1,6 -1,5
05/2013 2,2 2,2 0,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 01/2013 7,8 7,4 -0,4
02/2013 -0,2 -0,8 -0,6
03/2013 -1,3 -1,4 -0,1
04/2013 6,2 5,5 -0,7
05/2013 2,7 2,7 0,0
L=68 Fastighetsverksamhet 01/2013 7,3 6,5 -0,8
02/2013 6,3 4,9 -1,4
03/2013 4,0 2,8 -1,2
04/2013 8,0 7,5 -0,5
05/2013 6,3 5,6 -0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 01/2013 4,5 1,3 -3,2
02/2013 1,3 -1,5 -2,8
03/2013 -4,3 -5,4 -1,1
04/2013 10,4 9,4 -1,0
05/2013 0,5 0,5 0,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 01/2013 4,9 4,0 -0,9
02/2013 -0,9 -1,7 -0,8
03/2013 -3,6 -3,7 -0,1
04/2013 3,0 1,6 -1,4
05/2013 0,3 0,3 0,0
R Kultur, nöje och fritid 01/2013 9,9 8,1 -1,8
02/2013 -1,6 -2,3 -0,7
03/2013 7,8 6,6 -1,2
04/2013 9,5 9,4 -0,1
05/2013 7,0 7,4 0,4
S Annan serviceverksamhet 01/2013 10,1 7,2 -2,9
02/2013 1,0 -1,7 -2,7
03/2013 0,1 -2,7 -2,8
04/2013 6,4 1,9 -4,5
05/2013 3,3 -1,3 -4,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
R Kultur, nöje och fritid 2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
S Annan serviceverksamhet 2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/06/plv_2013_06_2013-09-13_rev_001_sv.html