Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Publicerad: 14.3.2013

Servicenäringarnas omsättning ökade med 2,7 procent under oktober–december jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under sista kvartalet 2012 med 2,7 procent från året innan. Ett år tidigare steg omsättningen inom servicenäringarna med 6,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under årets sista kvartal var utvecklingen av omsättningen i alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen långsammare än året innan, med undantag av fastighetsverksamhet, där omsättningen ökade med 6,2 procent från året innan. Näst störst var ökningen inom hotell- och restaurangverksamhet. Dessa företags omsättning steg med 3,7 procent från motsvarande period året innan. Svagast utvecklades omsättningen inom företag inom kultur, nöje och fritid. Dessa företags omsättning minskade med 1,3 procent från året innan.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/12/plv_2012_12_2013-03-14_tie_001_sv.html