Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-12/2012 12/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,1 3,5 3,5 2,7 3,7 1,3
H Transport och magasinering 5,2 2,9 3,6 2,1 3,4 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,2 3,3 2,4 3,7 4,0 2,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,2 0,8 1,1 1,8 1,9 -1,1
L=68 Fastighetsverksamhet 7,0 5,7 6,4 6,2 6,3 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,7 5,9 5,4 2,6 5,7 1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7,0 4,3 5,3 2,6 4,8 1,6
R Kultur, nöje och fritid 4,2 1,8 4,0 -1,3 2,1 -2,5
S Annan serviceverksamhet 3,6 -0,4 -1,1 1,3 0,8 -3,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/12/plv_2012_12_2013-03-14_tau_001_sv.html