Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/11-02/12 03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 01-11/2012 11/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,1 3,7 4,0 3,3 4,0 3,7
H Transport och magasinering 6,6 3,3 3,1 3,1 3,7 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,8 4,6 2,7 3,6 4,1 5,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,5 0,8 2,4 2,4 2,5 5,2
L=68 Fastighetsverksamhet 5,9 6,5 6,8 8,7 7,0 9,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,0 6,4 6,5 3,3 6,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5,6 5,0 6,3 3,5 5,1 3,4
R Kultur, nöje och fritid 7,0 -0,4 8,5 -1,9 2,6 0,4
S Annan serviceverksamhet 4,6 0,2 1,0 1,1 1,4 3,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/11/plv_2012_11_2013-02-14_tau_001_sv.html