Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.4.2008

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli marraskuun 2007 ja tammikuun 2008 välisenä aikana 8,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä lokakuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 9,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 11,5 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,3 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi marras-tammikuussa 6,4 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 9,4 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
2-4/2007 5-7/2007 8-10/2007 11/2007-1/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,5 9,3 9,2 8,7
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,0 6,7 6,4 6,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,5 6,4 7,4 6,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
12,3 14,0 12,0 11,5
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,4 7,7 8,1 9,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajien uusi laskentajärjestelmä otetaan käyttöön kesään 2008 mennessä. Vuotta 2008 koskevat tiedot voivat hieman muuttua uuden laskentamenetelmän myötä. Lisätietoja menetelmäuudistuksesta saa Antti Santaharjulta p. (09) 1734 2720.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2008, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/01/plv_2008_01_2008-04-15_tie_001.html