Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2016

Ålder Alla familjers barn Familjetyp Adoptiv-
barn
2) Ombildad familj
Äkta makar och barn Registrerat partnerskap med barn 1) Sambor med barn Modern och barn Fadern och barn Moderns barn Faderns barn 2) Gemen-
samma
barn 2)
0 52 865 29 544 112 18 379 4 761 69 16 629 1 4 121
1 55 395 32 815 127 16 478 5 819 156 39 323 6 4 142
2 57 874 35 739 114 14 657 6 979 385 70 604 21 3 985
3 58 745 37 226 82 12 966 7 946 525 109 1 014 75 3 679
4 60 290 38 720 73 12 158 8 613 726 148 1 608 124 3 359
5 60 644 39 449 72 11 112 9 115 896 148 2 189 234 3 008
6 61 928 40 241 50 10 898 9 693 1 046 216 2 856 326 2 644
7 61 500 40 302 51 10 058 9 877 1 212 237 3 418 422 2 240
8 60 747 39 790 39 9 582 9 974 1 362 278 4 059 577 1 813
9 60 178 39 461 41 8 975 10 253 1 448 236 4 411 655 1 393
10 60 278 39 374 40 8 753 10 531 1 580 269 4 795 845 1 024
11 58 927 38 613 35 8 100 10 503 1 676 306 5 143 832 707
12 58 990 38 174 41 7 998 10 889 1 888 399 5 372 980 441
13 57 774 37 309 39 7 471 11 011 1 944 376 5 435 1 085 276
14 56 629 36 320 28 7 274 10 979 2 028 406 5 695 1 093 146
15 56 866 36 162 25 7 034 11 375 2 270 350 5 764 1 186 70
16 56 479 35 744 25 6 573 11 679 2 458 321 5 547 1 315 20
17 55 176 34 790 20 6 448 11 326 2 592 306 5 418 1 268 28
18 48 995 31 818 9 5 355 9 478 2 335 212 1 572 395 15
19 39 283 25 704 7 4 135 7 432 2 005 171 1 012 274 12
20 27 862 18 101 5 2 838 5 306 1 612 130 . . .
21 19 448 12 417 3 1 975 3 768 1 285 88 . . .
22 15 075 9 707 1 418 2 912 1 038 67 . . .
23 11 696 7 518 2 1 040 2 264 872 33 . . .
24 9 693 6 171 815 1 935 772 36 . . .
0-6 407 741 253 734 630 96 648 52 926 3 803 746 9 223 787 24 938
0-17 1 051 285 669 773 1 014 184 914 171 323 24 261 4 230 64 280 11 045 33 096
0-24 1 223 337 781 209 1 040 202 490 204 418 34 180 4 967 . . .
1) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.
2) Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_014_sv.html