Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2016

Familje-
typ
Totalt Antalet barn under 18 år
1 2 3 4 5 -
Familje-
typ
totalt
569 676 244 159 220 801 75 489 18 555 10 672
Äkta makar
och barn
334 861 118 083 140 814 53 489 13 508 8 967
Registrerat
partnerskap
651 355 239 48 8 1
Sambor
med barn
111 307 55 531 41 811 10 985 2 303 677
Mor
med barn
105 693 58 646 33 479 10 026 2 574 968
Far
med barn
17 164 11 544 4 458 941 162 59
Relative föräldring %
Familjer
totalt
100.0 42.9 38.8 13.3 3.3 1.9
Äkta makar
och barn
100.0 35.3 42.1 16.0 4.0 2.7
Registrerat
partnerskap
100.0 54.5 36.7 7.4 1.2 0.2
Sambor
med barn
100.0 49.9 37.6 9.9 2.1 0.6
Mor
med barn
100.0 55.5 31.7 9.5 2.4 0.9
Far
med barn
100.0 67.3 26.0 5.5 0.9 0.3

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_010_sv.html