Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2016

Moderns
födelseland
Totalt Faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland F.d. Sovjetunionen Estland Sverige Thailand Somalia Iraq Kina F.d. Jugoslavien Viet Nam Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 569 676 416 164 6 247 4 492 6 039 157 1 441 2 168 1 034 1 774 775 23 692 105 693
Finland 489 705 381 280 700 523 5 307 87 67 230 63 225 54 10 385 90 784
F.d. Sovjetunionen 12 015 3 292 4 439 480 45 1 - 20 3 23 1 782 2 929
Estland 7 801 1 212 425 3 118 19 1 - 5 - 8 5 415 2 593
Sverige 7 371 5 260 6 1 241 1 1 5 1 5 - 167 1 683
Thailand 2 769 2 180 5 4 32 45 - 2 - 3 6 48 444
Somalia 2 529 20 -0 2 - - 1 277 3 - 1 - 38 1 188
Iraq 2 327 24 - 2 2 - 1 1 641 - - - 94 563
Kina 1 870 644 3 3 8 - - 2 923 - 12 69 206
F.d. Jugoslavien 1 830 90 1 1 - - - 7 - 1 201 - 160 370
Viet Nam 1 400 239 2 1 6 6 1 - 8 - 657 31 449
Annat
eller okänt
22 895 6 146 528 198 109 12 46 172 16 282 10 10 892 4 484
Ingen mor
i familjen
17 164 15 777 138 159 270 4 48 81 20 26 30 611 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_009_sv.html