Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2016

Hustruns/
moderns
födelse-
land
Totalt Mannens/faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland F.d. Sovjetunionen Estland Sverige Thailand Kina Iraq Somalia Ryssland F.d. Jugoslavien Annat
eller
okänt
Alla familjer 1 475 583 1 239 038 13 344 8 353 9 884 336 1 844 3 011 1 746 1 226 2 726 42 616 151 459
Finland 1 337 166 1 168 505 1 704 1 222 8 773 183 167 489 119 241 469 21 332 133 962
F.d. Sovjetunionen 24 494 8 588 9 474 1 025 85 1 7 25 1 340 31 1 107 3 810
Estland 12 792 2 772 861 5 429 33 2 4 17 1 43 12 706 2 912
Sverige 11 064 8 511 13 6 376 1 1 9 2 1 9 275 1 860
Thailand 5 649 4 832 14 18 55 109 1 3 1 1 4 104 507
Kina 3 377 1 339 11 5 17 3 1 562 3 1 5 1 177 253
Iraq 2 923 55 4 3 1 2 097 1 132 630
Somalia 2 923 45 1 4 1 8 1 479 2 54 1 329
Ryssland 2 847 1 174 523 99 8 3 5 1 514 1 175 344
F.d. Jugoslavien 2 635 175 1 2 1 10 1 1 783 239 423
Annat eller okänt 37 762 13 076 501 336 198 32 67 244 62 70 359 17 388 5 429
Ingen mor i familjen 31 951 29 966 241 203 334 5 31 101 78 10 55 927

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_008_sv.html