Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2016

Hustruns/
moderns
medborgar-
skap
Totalt Mannens/faderns medborgarskap Ingen
far i
familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Kina Sverige Iraq Somalia Viet Nam Ukraina Annat
eller
okänt
Alla familjer 1 475 583 1 270 706 8 655 6 447 200 1 480 2 685 1 633 634 700 821 30 163 151 459
Finland 1 381 380 1 213 579 1 621 2 061 113 284 2 233 606 257 235 193 17 947 142 251
Estland 12 646 2 957 6 213 145 - - 10 10 1 2 16 453 2 839
Ryssland 9 780 3 853 270 4 023 - 3 8 2 1 6 63 337 1 214
Thailand 4 904 4 344 16 3 78 1 8 - 1 2 - 38 413
Kina 2 597 1 176 5 8 1 1 144 4 - - 6 - 95 158
Sverige 1 816 1 230 1 - - 3 291 8 2 - - 41 240
Iraq 1 594 386 1 - - - 1 865 - - - 23 318
Somalia 1 356 377 2 - - - 6 3 329 - - 18 621
Viet Nam 1 261 562 1 5 1 5 4 1 - 413 1 43 225
Ukraina 1 207 441 51 27 - 1 - 1 - - 525 62 99
Annat eller okänt 25 091 10 937 253 77 4 23 48 65 9 9 19 10 566 3 081
Ingen mor i familjen 31 951 30 864 221 98 3 16 72 72 34 27 4 540 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_006_sv.html