Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2011

Mannens ålder Familjetyp
Totalt Äkta makar utan barn Äkta makar med barn Sambor utan barn Sambor med barn Far med barn Registrerat partnerskap
Åldersgrupper totalt 1 311 112 518 550 442 257 200 171 118 054 30 534 1 546
- 19 3 489 106 41 3 092 248 2 -
20 - 24 43 900 2 833 2 867 33 424 4 656 100 20
25 - 29 88 587 10 845 19 713 42 084 15 367 494 84
30 - 34 112 525 13 210 51 473 25 632 20 935 1 112 163
35 - 39 115 739 9 751 70 090 13 031 20 455 2 177 235
40 - 44 121 043 9 809 77 386 9 829 19 698 4 079 242
45 - 49 132 938 16 948 80 842 11 436 17 464 5 954 294
50 - 54 129 090 37 371 62 094 13 484 10 470 5 457 214
55 - 59 132 598 71 024 36 999 15 365 5 407 3 674 129
60 - 64 139 833 100 487 19 934 14 652 2 248 2 419 93
65 - 69 105 562 85 776 9 117 8 568 729 1 332 40
70 - 74 80 462 69 116 5 071 5 122 229 902 22
75 - 79 54 541 47 505 3 429 2 629 87 883 8
80 - 84 34 737 30 302 2 198 1 259 42 935 1
85 - 16 068 13 467 1 003 564 19 1 014 1
Procentuell fördelning
Totalt 100.0 39.6 33.7 15.3 9.0 2.3 0.1
- 19 100.0 3.0 1.2 88.6 7.1 0.1 0.0
20 - 24 100.0 6.5 6.5 76.1 10.6 0.2 0.0
25 - 29 100.0 12.2 22.3 47.5 17.3 0.6 0.1
30 - 34 100.0 11.7 45.7 22.8 18.6 1.0 0.1
35 - 39 100.0 8.4 60.6 11.3 17.7 1.9 0.2
40 - 44 100.0 8.1 63.9 8.1 16.3 3.4 0.2
45 - 49 100.0 12.7 60.8 8.6 13.1 4.5 0.2
50 - 54 100.0 28.9 48.1 10.4 8.1 4.2 0.2
55 - 59 100.0 53.6 27.9 11.6 4.1 2.8 0.1
60 - 64 100.0 71.9 14.3 10.5 1.6 1.7 0.1
65 - 69 100.0 81.3 8.6 8.1 0.7 1.3 0.0
70 - 74 100.0 85.9 6.3 6.4 0.3 1.1 0.0
75 - 79 100.0 87.1 6.3 4.8 0.2 1.6 0.0
80 - 84 100.0 87.2 6.3 3.6 0.1 2.7 0.0
85 - 100.0 83.8 6.2 3.5 0.1 6.3 0.0

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_016_sv.html