Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2011

Familjetyp Antalet hemmaboende barn i åldern 0-17 år
Totalt        1           2            3         4 5 -    
Familjer totalt 580 547 253 995 221 643 76 367 18 450 10 092
Äkta makar med barn 354 567 128 729 146 648 56 489 14 029 8 672
Registrerat partnerskap 339 204 114 17 3 1
Sambor med barn 107 738 55 641 39 327 10 126 2 098 546
Mor med barn 101 963 58 525 31 528 8 910 2 170 830
Far med barn 15 940 10 896 4 026 825 150 43
Procentuell fördelning
Familjer totalt 100.0 43.8 38.2 13.2 3.2 1.7
Äkta makar med barn 100.0 36.3 41.4 15.9 4.0 2.4
Registrerat partnerskap 100.0 60.2 33.6 5.0 0.9 0.3
Sambor med barn 100.0 51.6 36.5 9.4 1.9 0.5
Mor med barn 100.0 57.4 30.9 8.7 2.1 0.8
Far med barn 100.0 68.4 25.3 5.2 0.9 0.3

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_010_sv.html