Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2011

Moderns medborgarskap Totalt    Faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Russia Estland Thailand Sverige Somalia Kina Irak  F.d. Serbien och Montenegro USA
Alla barnfamiljer 580 547 456 692 2 760 2 695 48 494 1 140 470 732 523 841 12 189 101 963
Finland 537 032 430 934 470 645 27 100 985 81 244 181 505 7 052 95 808
Russia 5 064 1 166 2 023 59 - - 5 2 3 1 6 167 1 632
Estland 4 947 1 587 100 1 889 1 - 4 - 2 2 8 142 1 212
Thailand 1 863 1 607 2 - 20 - 1 - - 1 - 9 223
Sverige 1 058 167 - - - 361 3 - 2 - - 15 510
Somalia 907 615 1 - - - 66 1 3 - - 16 205
Kina 837 355 1 1 - - 1 370 - - - 22 87
Irak 823 203 - - - - - - 433 1 - 11 175
F.d. Serbien och Montenegro 617 149 - - - - - - - 282 - 64 122
USA 575 232 - - - - 1 - 2 - 282 10 48
Annat eller okänt 10 884 4 281 84 54 - 4 21 6 27 42 27 4 397 1 941
Ingen mor i familjen 15 940 15 396 79 47 - 29 53 10 16 13 13 284 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_007_sv.html