Liitekuvio 1. Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys toimialoittain 2013-2015

Liitekuvio 1. Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys toimialoittain 2013-2015

Lähde: Yrityspalvelut 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen 029 551 3259, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityspalvelut [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2015, Liitekuvio 1. Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys toimialoittain 2013-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2015/palhy_2015_2016-10-03_kuv_001_fi.html