Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2022

Andelen sysselsatta studerande minskade år 2020

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade andelen minst 18-åriga sysselsatta studerande med 4,7 procentenheter år 2020 jämfört med året innan. Andelen som arbetar vid sidan av studierna minskade mest bland studerande inom gymnasieutbildning. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Av universitetsstuderandena hade 51 procent ett anställningsförhållande vid sidan av studierna och av yrkeshögskolestuderandena 53 procent. Av studerande inom yrkesutbildning arbetade 43 procent vid sidan av studierna och av studerande inom gymnasieutbildning 25 procent.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2011–2020

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2011–2020

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (105,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2020/opty_2020_2022-03-17_tie_001_sv.html