Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Koulutusaste Opiskelijoita Naisopiskelijoita Miesopiskelijoita
Yhteensä joista työllisiä Yhteensä joista työllisiä Yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 43 968 11 331 25,8 24 463 7 442 30,4 19 505 3 889 19,9
Toisen asteen ammatillinen koulutus 232 294 112 044 48,2 123 689 63 933 51,7 108 605 48 111 44,3
Opistoasteen koulutus 50 47 94,0 14 12 85,7 36 35 97,2
Alempi ammattikorkeakoulukoulutus 129 434 67 355 52,0 68 547 38 774 56,6 60 887 28 581 46,9
Alempi korkeakoulukoulutus 89 865 43 599 48,5 45 637 24 024 52,6 44 228 19 575 44,3
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 9 218 7 893 85,6 5 921 5 093 86,0 3 297 2 800 84,9
Ylempi korkeakoulukoulutus 49 655 29 679 59,8 28 542 17 098 59,9 21 113 12 581 59,6
Lääkärien erikoistumiskoulutus 4 365 4 053 92,9 2 965 2 737 92,3 1 400 1 316 94,0
Lisensiaatinkoulutus 1 420 1 132 79,7 716 601 83,9 704 531 75,4
Tohtorinkoulutus 18 449 13 741 74,5 9 753 7 325 75,1 8 696 6 416 73,8
Yhteensä 578 718 290 874 50,3 310 247 167 039 53,8 268 471 123 835 46,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2014, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2014/opty_2014_2016-03-17_tau_002_fi.html