Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2006

Sysselsättning bland studerande allt vanligare

Bland de studerande i utbildning efter grundskolenivå arbetade något under hälften vid sidan av sina studier. Bland de studerande på högskolenivån var antalet över hälften. Förvärvsarbete var vanligare än för ett år sedan. Bland gymnasieeleverna arbetade lika många som året innan. Bland de studerande inom yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och studerande för högre högskoleexamen förvärvsarbetade fler än föregående år vid sidan av studierna.

Sysselsättningen visade skillnader efter utbildningsområde. Flest sysselsatta studerande fanns det inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, dvs. 63 procent. Inom det humanistiska och pedagogiska området samt inom social-, hälso- och idrottsområdet arbetade omkring 55 procent av de studerande. Det var betydligt vanligare att arbeta vid sidan av studierna i landskapet Nyland än i övriga Finland.

Sysselsättningen bland studerande 2004 och de sysselsatta studerandenas andel av alla studerande 2000-2004

Utbildningssektor Studerande
totalt
2004
Sysselsatta
studerande
2004
Sysselsatta studerandes andel av alla studerande
2004 2003 2002 2001 2000
%
Gymnasieutbildning 120 531 24 678 20,5 20,2 21,1 21,7 21,6
Yrkesutbildning 1) 230 823 105 919 45,9 37,0 35,4 34,7 33,5
Yrkeshögskoleutbildning 131 919 69 568 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Universitetsutbildning 173 974 98 967 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
  Varav högre högskoleutbildning 144 933 76 907 53,1 51,4 51,7 53,4 53,1
Totalt 657 247 299 132 45,5 41,9 41,3 41,8 40,8
1) Uppgifterna för år 2004 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. I statistiken över yrkesutbildning räknades för första gången med hela kalenderårets studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och läroavtalsutbildning i stället för uppgifterna för den tidigare tvärsnittstidpunkten.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2004/opty_2004_2006-03-31_tie_001_sv.html