Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2022

I grundskolorna 562 400 elever år 2021

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet grundskoleelever till 562 400 år 2021. Antalet elever i grundskolan minskade med 0,7 procent från året innan. Av eleverna var 49 procent flickor och 51 procent pojkar. I grundskolans årskurser 1–6 studerade totalt 366 900 elever och i årskurserna 7–9 totalt 185 300 elever. Antalet förskoleelever var totalt 58 600, av vilka 9 700 gick i en förskola i samband med en skola och 48 900 i en förskola i samband med småbarnspedagogiken. I påbyggnadsundervisning (åk 10) deltog totalt 1 000 elever, av vilka 400 i grundskolor.

Grundskoleeleverna i årskurserna 1–9 år 2021

Grundskoleeleverna i årskurserna 1–9 år 2021

Hösten 2021 var antalet elever i hemundervisning 445. Tillfälligt utomlands var 342 elever. Tidsserieuppgifter om elever i andra än grundskolor finns i databastabellerna för denna publikation. Antalet studerande inom grundläggande utbildning för vuxna uppgick till 4 600. Av dem var 54 procent män. Fram till år 2019 har uppgifterna om grundläggande utbildning för vuxna publicerats i statistiken Vuxenutbildning vid läroanstalter .

Antalet elever i grundskolorna fås genom att räkna ihop eleverna i följande läroanstaltstyper: grundskolor, specialskolor på grundskolenivå samt skolor på grund- och gymnasienivå. Uppgifterna kan hämtas ur databastabellen 133w. Grundskoleelever, 2020–2021. Uppgifter om utvecklingen av antalet grundskolor finns i statistiken Utbildningsanordnare och läroanstalter .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2021/opiskt_2021_2022-03-31_tie_001_sv.html