Liitetaulukko 1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2020

Koulutussektori Uudet
opiskelijat
Uudet
opiskelijat,
naiset
Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet naiset
  %   %   %
Yhteensä 301 116 54 1 345 791 51 219 840 55
Varhaiskasvatuksen yhteydessä annettava esiopetus . . 47 499 49 . .
Peruskoulun yhteydessä annettava esiopetus . . 10 793 49 . .
Peruskoulu 60 297 48 555 283 49 59 006 48
Perusopetuksen lisäopetus . . 1 007 45 . .
Aikuisten perus- ja lisäopetus . . 5 377 49 1 303 43
Lukiokoulutus 37 564 59 106 759 58 29 905 59
Ammatillinen koulutus 126 314 54 313 701 51 65 073 55
Ammattikorkea-
koulutus
46 461 56 148 795 54 28 735 60
Yliopistokoulutus 30 480 57 156 577 55 35 818 59

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 22.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. Opiskelijat ja tutkinnot 2020, Liitetaulukko 1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/17/opiskt_2020_17_2021-10-22_tau_001_fi.html