Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2019

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,29 miljoonaa vuonna 2018. Määrä on pysynyt ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijamäärä kasvoi peruskouluopetuksessa sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa. Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärä väheni. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2018 1)

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2018 1)
1) Tiedot ovat tilanteesta 20.9. paitsi ammatillisen koulutuksen tiedot, jotka ovat kalenterivuodelta vuodesta 2013 alkaen ja näyttötutkintoon valmistavan ja oppisopimuskoulutuksen osalta jo vuodesta 2004 alkaen.

Vuonna 2018 uusia opiskelijoita oli 285 300, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Peruskoulussa aloitti 2 prosenttia vähemmän ja ammatillisessa koulutuksessa 3 prosenttia vähemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuotena. Muilla koulutussektoreilla aloittaneiden määrät kasvoivat: lukiokoulutuksessa prosentin, ammattikorkeakoulutuksessa 3 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 5 prosenttia.

Vuonna 2018 tutkinnon suorittaneita oli 226 900, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Peruskoulussa ja yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneita oli edellisvuotista vähemmän, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa sekä ammattikorkeakoulutuksessa edellisvuotista enemmän.

Naiset enemmistönä perusasteen jälkeisessä koulutuksessa

Uusista opiskelijoista naisia oli 53 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Kaikista opiskelijoista naisia oli 51 prosenttia.

Naiset olivat enemmistönä uusissa opiskelijoissa, opiskelijoissa ja tutkinnon suorittaneissa kaikilla perusasteen jälkeisillä koulutussektoreilla. Tutkinnon suorittaneiden naisten osuus pysyi ennallaan tai kasvoi hieman kaikilla muilla paitsi ammattikorkeakoulukoulutuksen koulutussektorilla edelliseen vuoteen verrattuna. Naisten osuus tutkinnonsuorittaneista oli korkein ammattikorkeakoulututkinnoissa, 62 prosenttia, ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa, 69 prosenttia. Tutkinnon suorittaneiden miesten osuus kasvoi perusopetuksessa ja ammattikorkeakoulututkinnoissa sekä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 79 600 opiskelijaa vuonna 2018, heistä naisia oli 55 prosenttia. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli naisia 52 prosenttia, ammattitutkinnon suorittaneista 62 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista 58 prosenttia. Tutkinnon suorittaneista naisista 23 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Ylioppilastutkinnon suorittaneista naisia oli 59 prosenttia ja yliopistotutkinnon suorittaneista 58 prosenttia vuonna 2018.

Naisten osuudet tutkinnon suorittaneista 2004–2018, %

Naisten osuudet tutkinnon suorittaneista 2004–2018, %

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan myös tilaston tietokantataulukoissa sekä esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja oppilaitosten aikuiskoulutuksen tilastojen sivuilla. Näiden lisäksi Väestön koulutusrakenne -tilastossa on tietoja tutkinnon suorittaneista mm. sukupuolen, ikäryhmän ja alueen mukaan.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2018/opiskt_2018_2019-11-28_tie_001_fi.html