Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2018

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,29 miljoner år 2017. Detta är 0,5 procent fler än år 2016. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning. Inom yrkes- och universitetsutbildning minskade antalet studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2017 1)

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2017 1)
1) Uppgifterna gäller situationen 20.9 utom uppgifterna om yrkesutbildningen, som gäller kalenderåret fr.o.m. år 2013 samt uppgifterna om utbildning som förbereder för fristående examen och uppgifterna om läroavtalsutbildning som gäller kalenderåret redan fr.o.m. år 2004.

År 2017 uppgick antalet nya studerande till 287 600 och antalet studerande som avlagt examen till 223 200. Av nya studerande var 53 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 55 procent. Av alla studerande var 51 procent kvinnor.

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter. Utöver dessa finns det i statistiken Befolkningens utbildningsstruktur uppgifter om dem som avlagt examen bl.a. efter kön, åldersgrupp och område.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2017/opiskt_2017_2018-11-29_tie_001_sv.html