Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2017

Koulutussektori Uudet
opiskelijat 1)
Uudet
opiskelijat,
naiset
Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet naiset
  %   %   %
Yhteensä 287 628 53 1 286 123 51 223 237 55
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 62 656 49 556 742 49 57 609 49
Aikuisten perus- ja lisäopetus . . 4 160 33 838 44
Lukiokoulutus 35 153 58 103 753 58 30 641 58
Ammatillinen koulutus 126 884 52 326 952 51 76 831 54
Ammattikorkea-
koulukoulutus
38 047 55 141 254 53 26 304 63
Yliopistokoulutus 24 888 56 153 262 53 31 014 58
1) Ei sisällä aikuisten perus- ja lisäopetuksen uusia opiskelijoita.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2017, Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2017/opiskt_2017_2018-11-29_tau_002_fi.html