Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2016

Utbildningssektor Nya studerande 1) Nya studerande, kvinnor Studerande  Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 286 656 52 1 280 032 51 221 900 54
För-, grund-, och tilläggsutbildning i grundskola 61 750 49 550 236 49 58 028 48
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna . . 2 984 39 592 47
Gymnasieutbildning 35 058 57 103 550 57 30 986 58
Yrkesutbildning 125 636 51 327 734 50 74 700 54
Yrkeshögskole-
utbildning
38 598 54 140 792 53 25 713 62
Universitets-
utbildning
25 614 55 154 736 53 31 881 57
1) Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2016, Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2016/opiskt_2016_2017-11-29_tau_002_sv.html