Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2016

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,27 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var år 2015 på samma nivå som året innan, dvs. 1,27 miljoner. Antalet studerande ökade något inom grundskoleundervisning, gymnasieutbildning och yrkes- samt yrkeshögskoleutbildning. Inom universitetsutbildning minskade antalet studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2015

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2015

År 2015 uppgick antalet nya studerande till 283 100 och antalet studerande som avlagt examen till 223 500. Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent.

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2015/opiskt_2015_2016-11-29_tie_001_sv.html