Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2015

Koulutussektori Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet naiset
  %   %   %
Yhteensä 283 108 52 1 274 593 51 223 507 54
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 61 019 49 546 065 49 58 284 48
Aikuisten perus- ja lisäopetus 1) . . 2 220 47 604 45
Lukiokoulutus 35 262 58 104 060 57 31 081 57
Ammatillinen koulutus 122 237 51 325 085 50 74 645 53
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
38 671 55 139 727 53 26 175 62
Yliopistokoulutus 25 919 55 157 436 53 32 718 58
1) Ei sisällä aikuisten perus- ja lisäopetuksen uusia opiskelijoita.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2015, Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2015/opiskt_2015_2016-11-29_tau_002_fi.html