Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2015

Antalet studerande i examensinriktad utbildning oförändrat

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,27 miljoner år 2014. Antalet studerande var nästan oförändrat jämfört med året innan. Antalet studerande ökade inom grundskole- och yrkesutbildning och minskade inom gymnasie- och universitetsutbildning. Inom yrkeshögskoleutbildning var antalet studerande på samma nivå som året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2014

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2014

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, Timo Ruuskanen (Katsaus) 029 551 3620, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2014/opiskt_2014_2015-12-16_tie_001_sv.html