Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2015

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna 2014. Opiskelijamäärä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijamäärä kasvoi peruskoulu- ja ammatillisessa koulutuksessa ja pieneni lukiokoulutuksessa sekä yliopistokoulutuksessa. Ammattikorkeakoulutuksessa opiskelijamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2014

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2014

Vuonna 2014 uusia opiskelijoita oli 281 400 ja tutkinnon suorittaneita 218 800. Uusista opiskelijoista naisia oli 52 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 54 prosenttia.

Tämän tilaston yhteydessä julkaistavassa katsauksessa tarkastellaan vuosina 1992, 1997 ja 2002 tutkinnon suorittaneiden myöhempiä tutkintoja vuoteen 2013 mennessä. Tarkastelun kohteena ovat noina vuosina ylioppilastutkinnon, toisen asteen ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan myös tilaston tietokantataulukoissa sekä esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja oppilaitosten aikuiskoulutuksen tilastojen sivuilla.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, Timo Ruuskanen (Katsaus) 029 551 3620, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2014/opiskt_2014_2015-12-16_tie_001_fi.html