Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2013

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,23 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,23 miljoner år 2012. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2012 minskade antalet studerande med en procentenhet jämfört med året innan. Antalet studerande minskade inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning, men var oförändrad inom grundskole-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbildning 2004–2012 (2012 preliminär uppgift)

Studerande i examensinriktad utbildning 2004–2012 (2012 preliminär uppgift)

År 2011 uppgick antalet nya studerande till 271 000 och antalet studerande som avlagt examen till 218 000. Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats i statistiken över för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, Irma Suovirta 09 1734 3280, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2013-01-29_tie_001_sv.html